Κλίνης Ευάγγελος

MD, MSc

Ειδικός γενικός οικογενειακός ιατρός

Παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων Αντιμετώπιση οξέων περιστατικών Φροντίδα κατ' οίκον Περιποίηση τραυμάτων Μικροεπεμβάσεις Προληπτική ιατρική Εμβολιασμοί

Ο ιατρός Κλίνης Ευάγγελος κατέχει την ειδικότητα της Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής και διαθέτει ιδιωτικό ιατρείο από το 2016 στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου (Δήμος Διονύσου – Αττικής). Στις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχει περιλαμβάνονται: α) η παρακολούθηση και φροντίδα των ασθενών με συνήθη χρόνια νοσήματα στην κοινότητα όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδαιμία, οι καρδιοαναπνευστικές παθήσεις, η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές κ.α.), β) η αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος καθημερινών εκτάκτων παθολογικών και χειρουργικών περιστατικών στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, γ) η προαγωγή της υγείας και η παροχή προληπτικής φροντίδας συμπεριλαμβανομένων των προσυμπτωματικών ελέγχων και των εμβολιασμών και δ) η κατ’οίκον φροντίδα χρονίως πασχόντων και κατακεκλιμένων ασθενών.

Η φροντίδα που παρέχεται στο ιατρείο στηρίζεται στα πρότυπα του βιο-ψυχο-κοινωνικού μοντέλου και διέπεται από την προσωποκεντρική και ολιστική προσέγγιση των ασθενών, όπως ακριβώς πρεσβεύουν οι αρχές της ειδικότητας της Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής. Επιπλέον, ο ιατρός είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης (MSc) στο αντικείμενο της Διαχείρισης Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, διαθέτοντας κλινικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι ασθενείς και δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στην προσέγγιση και διαχείριση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Ο Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός Κλίνης Ευάγγελος διαθέτει πολυετή κλινική εμπειρία καθώς από το 2006 έχει εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα της υγείας, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά πληθώρα ασθενών. Παράλληλα, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης συμμετέχει ενεργά σε ιατρικά συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια που λαμβάνουν χώρα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, παρακολουθώντας δια ζώσης τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της υγείας. Επιπλέον, δείχνει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον συμμετέχοντας σε διάφορες ερευνητικές εργασίες και πρωτόκολλα, ενώ συμμετέχει ενεργά, ως ομιλητής, σε εκδηλώσεις πρόληψης και ενημέρωσης του κοινού στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με αντικείμενο την αγωγή και προαγωγή της υγείας των πολιτών.